Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY-czerwiec 2020

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty - 31 lipca 2020r. 

Czytaj więcej...