Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Rada Rodziców

Rada Rodziców

 
 
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworze

rok szkolny 2019/2020

 
    Przewodnicząca: Agnieszka Gerlak
    
    Zastępca przewodniczącego: Kamil Krupiński

    Skarbnik: Lidia Matij
   
    Członek: Agata Marchlewska