Szkoła Podstawowa nr 2

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ZŁOTY LIŚĆ 2019

16 listopada wraz z grupą turystów biorących udział w 26 Rajdzie ,,O złoty liść jesieni'', wyruszyliśmy w drogę na zamek Cisy, leżący na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego. Słoneczna pogoda sprzyjała wędrówce i zwiedzaniu ruin XIII wiecznej warowni powiązanej z czasami księstwa świdnicko-jaworskiego i osobą księżnej Agnieszki. Po śmierci męża Bolka II Małego, ostatniego piasta świdnicko-jaworskiego Agnieszka rządziła księstwem do śmierci przez 24 lata, często goszcząc na zamku Cisy.


Drużyny rajdowe z SP1, SP2, SP5 w Jaworze i SP16 w Legnicy spotkały się na parkingu leśnym pod zamkiem. Przy posiłku, konkursach, zabawach odbyło się podsumowanie imprezy.
J. Rajczakowska wykazała się wiedzą o jesieni w konkursie ,,A co wiecie o jesieni'' oraz w rozpoznawaniu drzew i krzewów. Sprawnością w konkurencjach sportowych wykazali się:
Rzut do celu – H. Górski, skakanka – J. Rajczakowska, ringo – Sz. Wojdyła, kapki – M. Kostrzębski, W. Nowak.
Organizatorem rajdu z ramienia PTTK O/Jawor jest SKKT ,,Na szlaku'' przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworze, opiekun I. Zielińska.